شرکت مهندسی الکا آریا - اجرای علائم الکتریکی و ارتباطات راه آهن ایستگاه های میاندشت و خسروی

نام پروژه : اجرای عملیات علائم الکتریکی و ارتباطات راه آهن ایستگاه های میاندشت و خسروی

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء اهواز

تاریخ شروع : 1395/8/8