شرکت مهندسی الکا آریا - مشروح خبر :: گردهمایی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری ارتباطات و علائم الکتریکی

 


گردهمایی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری ارتباطات و علائم الکتریکی

 


تاریخ ثبت: 1396/02/11

 

از طرف اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گردهمایی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری ارتباطات و علائم الکتریکی برگزار گردید  

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه: 675


 

دیدگاه کاربران